SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Revízia normy ISO 27001:2022

 

Dovoľte nám informovať Vás, že 25.10.2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001:2013. 

Slovenská národná akreditačná služba, ako náš akreditačný orgán, stanovila v Politike PL-57 prechodné obdobie na implementáciu normy ISO/IEC 27001:2022, ktoré končí 31.10.2025. Zároveň však stanovila, že certifikačné/recertifikačné audity podľa ISO/IEC 27001:2013 je možné vykonávať len do 31.10.2023.

 

Aké zmeny Vás čakajú a aký je najbližší postup:

 

Hlavné zmeny v norme ISO/IEC 27001:2022: