SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

O nás


SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS.

SNAS je členom Európskej organizácie pre kvalitu - EOQ a Medzinárodného akreditačného fóra - IAF, najvyššej svetovej autority pre medzinárodné uznávanie v oblasti certifikácie systémov manažérstva.

 

 

0+
vykonaných
auditov
0+
vydaných
certifikátov
0+
certifikovaných
klientov
0+
skúsených
audítorov

Certifikácia

 

Na základe dlhoročných skúseností Vám SKQS ponúka certifikáciu systémov manažérstva na najvyššej medzinárodnej úrovni s využitím znalostí prostredia a národných zvyklostí.

SKQS Žilina je nezávislou spoločnosťou bez zahraničnej účasti vydávajúca certifikáty, na ktorých je logo IAF, pričom poskytuje svoje služby za ceny prijateľné u nás. Zároveň si svojou medzinárodnou spoluprácou získala vysoké referencie a dôveru aj v organizáciách ISO a IQ Net.

Audítori


Odborný rast pracovníkov SKQS začal v skúšobných laboratóriách pre certifikáciu výrobkov, kde sa cez úspešný vývoj a využívanie metód štatistiky a ukazovateľov spôsobilosti procesov postupne dostali do oblasti posudzovania predpokladov dodržiavania stálej kvality výroby skúšaných výrobkov. Následne rozvíjali svoje vedomosti a kompetencie v oblasti systémov manažérstva.

Audítori spoločnosti SKQS sú držiteľmi certifikátov Lead Auditor od akreditovaných spoločnosti CQI, IRCA a PECB.    

Pre audítorov je dôležitý praktický pohľad a spätná väzba z vykonávaných auditov. V rámci neustáleho zlepšovania a zabezpečenia kvality poskytovaných služieb sú pravidelne organizované spoločné stretnutia audítorov SKQS.

Spoločnosť SKQS má aktívnych viac ako 25 audítorov z rôznych odvetví a regiónov Slovenska aj Čiech. To nám umožňuje nasadiť audítora s potrebnou kvalifikáciou pre danú oblasť so zohľadnením regiónu a veľkosti spoločnosti.

Referencie


Spoločnosť SKQS od svojho vzniku za viac ako 25-ročné obdobie certifikovala významné spoločnosti a vďaka kvalite poskytovaných služieb sú s nami dlhé obdobie. Nižšie uvádzame vybrané referencie:

 

 

 

Naše úspechy


1995
Vznik spoločnosti – založenie spoločnosti bývalými zamestnancami skúšobného laboratória pre certifikáciu výrobkov
1996
Získanie akreditácie ISO 9001 a vydanie prvého certifikátu
1998
Prvá akreditovaná certifikácia podľa normy ISO 14001
1999
Prvá akreditovaná certifikácia podľa normy OHSAS 18001, začiatok aktívnej spolupráce s nemeckou spoločnosťou DQS
2001
Prvá akreditovaná certifikácia podľa normy ISO/IEC 27001 a ISO/TS 16949
2022
Zmena vlastníckej štruktúry spoločnosti
2023
Spustenie vlastného informačného systému na správu certifikácie

Akreditácia


SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS. SNAS je členom Európskej organizácie pre kvalitu - EOQ a Medzinárodného akreditačného fóra - IAF, najvyššej svetovej autority pre medzinárodné uznávanie v oblasti certifikácie systémov manažérstva.  

Rozsah akreditácie systémov manažérstva:

  • ISO 9001 - Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO / IEC 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti


SKQS v záujme zachovania nestrannosti nevykonáva poradenské aktivity a finančné príjmy získava výlučne z činností spojených s auditmi systémov manažérstva. Nemá žiadny komerčný ani iný vzťah, ktorý by porušoval jej nezávislosť. V prípade výskytu konfliktu záujmov má SKQS stanovené postupy na ich riešenie.

 

Mám záujem o viac informácií

Napíšte nám vaše požiadavky a my vás budeme kontaktovať