SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

O nás

 

SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS.

SNAS je členom Európskej organizácie pre kvalitu - EOQ a Medzinárodného akreditačného fóra - IAF, najvyššej svetovej autority pre medzinárodné uznávanie v oblasti certifikácie systémov manažérstva.   

 

Logo IAF je uvádzané na certifikátoch SKQS, čim sa dosiahlo ich medzinárodné uznanie.  Audítori SKQS spĺňajú kvalifikačné požiadavky EOQ.

Na základe dlhoročných skúseností Vám SKQS ponúka certifikáciu systémov manažérstva na najvyššej medzinárodnej úrovni s využitím znalostí prostredia a národných zvyklostí.

 

SKQS v záujme zachovania nestrannosti nevykonáva poradenské aktivity a finančné príjmy získava výlučne z činností spojených s auditmi systémov manažérstva. Nemá žiadny komerčný ani iný vzťah, ktorý by porušoval jej nezávislosť. V prípade výskytu konfliktu záujmov má SKQS stanovené postupy na ich riešenie.

 

Referencie

OEZ Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť SKQS je pre nás garanciou spoľahlivého partnera. Naša spolupráca je založená na princípoch profesionality, odbornosti, kvalitnej komunikácie, podpory pri riešení akejkoľvek otázky týkajúcej sa Managementu kvality. Audítori pri audite proaktívne poskytujú spätnú väzbu o kvalite riadenia IMS a svojimi návrhmi na zlepšenie pomáhajú pri jeho zdokonaľovaní. Určite by sme spoločnosť SKQS odporučili svojim obchodným partnerom

 

MatTek In Vitro Life Science Laboratories, s. r. o.

Doterajšiu spoluprácu hodnotíme veľmi kladne, najmä odborný a ľudský prístup audítorov vo všetkých oblastiach hodnotených činností našej spoločnosti, ich presnosť, dochvíľnosť a cit pre detaily pri každej činnosti. Pre SKQS sa naša spoločnosť rozhodla na základe vedomosti o vynikajúcej spolupráci SKQS s jednou s najväčších akciových spoločnosti v Bratislave. Spolupráca s SKQS našej spoločnosti, bez preháňania pomohla veľmi veľa, najmä v oblastiach, prehľadnej dokumentácie, sledovania a riešenia rizík a tak isto aj v trendoch trvalého zlepšovania a rastu našej spoločnosti.

 

Akreditácia

 

SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS. SNAS je členom Európskej organizácie pre kvalitu - EOQ a Medzinárodného akreditačného fóra - IAF, najvyššej svetovej autority pre medzinárodné uznávanie v oblasti certifikácie systémov manažérstva.   

Rozsah certifikácie systémov manažérstva:

  • ISO 9001 - Systém manažérstva kvality
  • ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO / IEC 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti