SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Postup pri certifikácií

 

Základné fázy procesu certifikácie systémov manažérstva