SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

 

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania.

 

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre systémy manažérstva kvality (SMK). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby organizácia mala efektívny a spoľahlivý SMK, ktorý dokáže zlepšovať procesy a zákaznícku spokojnosť. ISO 9001 je zameraný na kvalitu produktov a služieb, ktoré organizácia poskytuje, a na to, ako organizácia zabezpečuje, aby boli tieto produkty a služby konzistentné a splňovali požiadavky zákazníkov.

ISO 14001 je medzinárodný štandard pre systémy environmentálneho manažérstva (SEM). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby organizácia mala účinný a spoľahlivý SEM, ktorý dokáže minimalizovať vplyv organizácie na životné prostredie a zlepšovať jej environmentálny výkon. ISO 14001 sa zameriava na environmentálne aspekty organizácie, ako sú emisie do ovzdušia, odpady, voda a energie a na to, ako organizácia zabezpečuje, aby tieto aspekty boli minimalizované a aby organizácia bola v súlade s platnými environmentálnymi predpismi.

Hoci ISO 9001 a ISO 14001 majú rozdielne zamerania, veľké množstvo organizácií často implementujú oba štandardy, aby zabezpečili efektívne riadenie kvality a environmentálnu ochranu v rámci svojej organizácie.

 

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy, ktoré majú rozdielne zamerania, no majú aj niekoľko spoločných prvkov:

 

 

Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.
Tak isto ako organizácie môžu efektívne implementovať oba systémy naraz, môžu sa tieto systémy aj spoločne certifikovať, čo organizácia ocení ako v ušetrených nákladoch tak aj v efektívnom využití času.