SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

 

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania.

 

ISO 9001 je medzinárodný štandard pre systémy manažérstva kvality (SMK). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby organizácia mala efektívny a spoľahlivý SMK, ktorý dokáže zlepšovať procesy a zákaznícku spokojnosť. ISO 9001 je zameraný na kvalitu produktov a služieb, ktoré organizácia poskytuje, a na to, ako organizácia zabezpečuje, aby boli tieto produkty a služby konzistentné a splňovali požiadavky zákazníkov.

ISO 14001 je medzinárodný štandard pre systémy environmentálneho manažérstva (SEM). Jeho cieľom je zabezpečiť, aby organizácia mala účinný a spoľahlivý SEM, ktorý dokáže minimalizovať vplyv organizácie na životné prostredie a zlepšovať jej environmentálny výkon. ISO 14001 sa zameriava na environmentálne aspekty organizácie, ako sú emisie do ovzdušia, odpady, voda a energie a na to, ako organizácia zabezpečuje, aby tieto aspekty boli minimalizované a aby organizácia bola v súlade s platnými environmentálnymi predpismi.

Hoci ISO 9001 a ISO 14001 majú rozdielne zamerania, veľké množstvo organizácií často implementujú oba štandardy, aby zabezpečili efektívne riadenie kvality a environmentálnu ochranu v rámci svojej organizácie.

 

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy, ktoré majú rozdielne zamerania, no majú aj niekoľko spoločných prvkov:

 

  • Systém manažérstva: Oba štandardy sa zameriavajú na riadenie a zlepšovanie procesov v organizácii, čo vedie k dosahovaniu lepších výsledkov.
  • Plánovanie: Oba štandardy zahŕňajú plánovanie a dokumentovanie procesov a postupov, aby organizácia mohla monitorovať a zlepšovať svoj výkon.
  • Implementácia: Oba štandardy zahŕňajú implementáciu a dodržiavanie postupov a procesov na dosiahnutie výsledkov.
  • Hodnotenie: Oba štandardy vyžadujú hodnotenie a posúdenie účinnosti systémov a postupov a zavedenie opatrení na zlepšenie výkonu.
  • Neustále zlepšovanie: Oba štandardy sa zameriavajú na neustále zlepšovanie procesov a výkonu organizácie.

 

Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.
Tak isto ako organizácie môžu efektívne implementovať oba systémy naraz, môžu sa tieto systémy aj spoločne certifikovať, čo organizácia ocení ako v ušetrených nákladoch tak aj v efektívnom využití času. 


 

Podobné články

Nezhody v systéme manažérstva kvality: Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im

KATEGÓRIA

Nezhoda sa týka každého prípadu, keď sa produkt, služba alebo proces odchyľuje od stanovených požiadaviek, noriem alebo postupov. Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im? Čo robiť, ak už nezhoda nastane?

Zobraziť viac

Ako sa vyvíjajú normy ISO?

KATEGÓRIA

V článku "Ako sa vyvíjajú normy ISO?" sa dozviete o procese vývoja noriem ISO. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ako je identifikácia potreby, príprava návrhu, verejné pripomienky a prijatie normy. Normy ISO sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnili najnovšie poznatky a trendy v danej oblasti.

Zobraziť viac

Ako riadiť riziká v organizácií?

KATEGÓRIA

Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

Zobraziť viac

Revízia normy ISO 27001:2022

dovoľte nám informovať Vás, že 25.10.2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001:2013. Slovenská národná akreditačná služba, ako náš akreditačný orgán, stanovila v Politike PL-57 prechodné obdobie na implementáciu normy ISO/IEC 27001:2022, ktoré končí 31.10.2025.

Zobraziť viac

Newsletter