SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Nezhody v systéme manažérstva kvality: Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im

Nezhoda sa týka každého prípadu, keď sa produkt, služba alebo proces odchyľuje od stanovených požiadaviek, noriem alebo postupov. Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im? Čo robiť, ak už nezhoda nastane?

Zobraziť viac

Ako sa vyvíjajú normy ISO?

V článku "Ako sa vyvíjajú normy ISO?" sa dozviete o procese vývoja noriem ISO. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ako je identifikácia potreby, príprava návrhu, verejné pripomienky a prijatie normy. Normy ISO sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnili najnovšie poznatky a trendy v danej oblasti.

Zobraziť viac

Ako riadiť riziká v organizácií?

Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

Zobraziť viac

Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania. Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.

Zobraziť viac