Profil spoločnosti

Logo IAF je uvádzané na certifikátoch SKQS, čim sa dosiahlo ich medzinárodné uznanie.  
Audítori SKQS spĺňajú kvalifikačné požiadavky EOQ. Na základe dlhoročných skúseností Vám SKQS ponúka certifikáciu systémov manažérstva na najvyššej medzinárodnej úrovni.

SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS. SNAS je členom Európskej organizácie pre kvalitu - EOQ  a Medzinárodného akreditačného fóra - IAF, najvyššej svetovej autority pre medzinárodné uznávanie v oblasti certifikácie systémov manažérstva.   

 


Rozsah certifikácie systémov manažérstva