SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Aktuality

 • Nezhody v systéme manažérstva kvality: Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im

  Nezhoda sa týka každého prípadu, keď sa produkt, služba alebo proces odchyľuje od stanovených požiadaviek, noriem alebo postupov. Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im? Čo robiť, ak už nezhoda nastane?

  Zobraziť viac
 • Ako sa vyvíjajú normy ISO?

  V článku "Ako sa vyvíjajú normy ISO?" sa dozviete o procese vývoja noriem ISO. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ako je identifikácia potreby, príprava návrhu, verejné pripomienky a prijatie normy. Normy ISO sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnili najnovšie poznatky a trendy v danej oblasti.

  Zobraziť viac
 • Ako riadiť riziká v organizácií?

  Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

  Zobraziť viac
 • Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

  ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania. Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.

  Zobraziť viac
 • Revízia normy ISO 27001:2022

  dovoľte nám informovať Vás, že 25.10.2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001:2013. Slovenská národná akreditačná služba, ako náš akreditačný orgán, stanovila v Politike PL-57 prechodné obdobie na implementáciu normy ISO/IEC 27001:2022, ktoré končí 31.10.2025.

  Zobraziť viac

Referencie